Provoz školy od 11. 1. 2021:

Od pondělí 11. 1. 2021 – 1. a 2. třída ve škole – 4 vyučovací hodiny (7.50 – 11.25 hod), 3. 4. 5. třída doma na distanční výuce – 4 vyuč. hodiny (8.00 – 11.25 hod), 6. 7. 8. a 9. třída doma na distanční výuce – 5 vyučovacích hodin 8.00 – 12.20 hod). Rozvrh hodin ve všech třídách nadále stejný.

Školní družina v provozu pro 1. a 2. třídu od 6.30 do 16.00 hodin. Školní jídelna a mateřská škola v provozu.

Pravidla hodnocení pro 1. pololetí školního roku 2020/2021

Na vysvědčení bude hodnocení provedeno známkou. Žák obdrží výpis známek dne 28.1. 2021 osobně, pokud bude přítomen ve škole. V případě, že bude výuka probíhat distanční formou, obdrží výpis známek rodič elektronicky. Výpis v listinné podobě pak obdrží žák do tří dnů po návratu na prezenční výuku. Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí bude vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale bude přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňující výsledky vzdělávání, například:

  • účast a aktivita v distanční výuce
  • osvojení si nových dovedností a řešení problémů spojených s distanční výukou
  • včasnost, kvalita a tvořivost při plnění zadaných úkolů

S ohledem na vývoj epidemiologické situace se letošní Lyžařský kurz pro žáky školy neuskuteční.