Provoz základní školy od 8. 6. 2020

  • výuka pro žáky 1. stupně (1. až 5. třída)
  • výuka pro žáky 2.stupně (6. až 9. třída), dle doporučení Ministerstva školství, formou konzultací ve škole – úterý a čtvrtek od 8.00 do 11.30 hodin ( zahájení 9. 6. 2020), oběd zajištěn (nahlásit do škol. jídelny do 3. 6. 2020
  • vzdělávací a výchovné aktivity zajištěny od 7.00 do 16.00 hodin
  • možnost stravování
  • školní autobusy v provozu dle jízdního řádu
  • žák má s sebou 2 roušky na den a sáček
  • v den zahájení přinese žák vyplněné a podepsané Čestné prohlášení- viz níže
  • hygienické podmínky dle nařízení Ministerstva školství
  • provoz v mateřské škole od 6.00 do 16.00 hodin

Doplňující informace k 26. 6. 2020 – předání vysvědčení se mohou zúčastnit všichni žáci (kdo ještě neodevzdal, musí předložit Čestné prohlášení)

Letní turistický kurz ( LTK) 2020 je zrušen. Vybrané peníze budou vráceny (pí Slancová) po návratu dětí do školy – 25. 5. 2020.