Provoz školy od 12. 4. 2021:

Od pondělí 12. 4 . 2021 – 1. , 2. a 3. třída na prezenční výuce (ve škole) – 4 vyučovací hodiny denně dle rozvrhu. Třída 4. a 5. doma na distanční výuce – 4 vyuč. hodiny (8.00 – 11.25 hod), 6. 7. 8. a 9. třída doma na distanční výuce – 5 vyučovacích hodin 8.00 – 12.20 hod) dle stávajících rozvrhů.

Školní družina v provozu pro žáky na prezenční výuce od 6.30 do 16.00 hod. Mateřská škola v provozu pro předškoláky. Školní stravování bude umožněno podle již podaných přihlášek (další informace pí Ouředníková 722 711 383).

Děti v MŠ a žáci v ZŠ budou testováni dvakrát v týdnu (pondělí a čtvrtek). Bližší informace ohledně testování naleznete v sekci Pro rodiče.

Děti v MŠ – bez roušek, žáci ZŠ s rouškami.

Od pondělí 3. 5. 2021 budou žáci MŠ, 1. stupně a zaměstnanci školy testováni pouze v pondělí ( 1 x týdně).

Výsledky Zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 – podaných žádostí -11, z toho:

8 dětí přijato, 3 děti žádost o odklad povinné školní docházky