Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR bude ZŠ od 11. 3. 2020 do odvolání uzavřena. MŠ je v provozu.

Informace k zápisu do 1.třídy

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1) osobní podání ve škole nebo do poštovní schránky školy ( u vchodu)

2) poštou ( ZŠ a MŠ Choustník č.3, 391 18)

3) do datová schránky školy ( adresa pzvmkcp )

4) e-mailem s uznávaným elektron. podpisem (zschoust@volny.cz)

Přihlášku lze získat vytištěním z přílohy nebo přímo ve škole

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete či odevzdejte do školy co nejdříve tzn. v období od 1. 4. – do 15. 4. 2020

S případnými dotazy kontaktujte školu ( 381 592 120)