Výsledky voleb kandidátů do školské rady 2018 – zástupci rodičů


Výsledky:
1. J. Komárek 76 hlasů
2. M. Jordáková 71 hlasů
3. M. Vančatová 65 hlasů
4. B. Daniel 28 hlasů
5. V. Jakeš 23 hlasů

Do školské rady byli zvoleni J. Komárek a M. Jordáková