Oznámení pro rodiče:

Zaměstnanci Základní a Mateřské školy v Choustníku se přes velké výhrady k práci Ministerstva školství (snižování finančních prostředků na platy provozních zaměstnanců, možné rušení současných školních jídelen, snižování finančních prostředků na pomůcky, učebnice pro děti a žáky apod.) s ohledem na možnost vzniku komplikací pro rodiče stávky dne 27.11.2023 NEZÚČASTNÍ.

Mgr. Karel Zvěřina, ředitel školy

Ceny pronájmu tělocvičny od 1. 9. 2023

První hodina – 250 Kč, další půlhodiny – po 100 Kč , ( příklad : cena dvouhodinového pobytu – 250 Kč + 100 Kč +100 Kč = 450 Kč)

Ceny stravného pro děti a žáky od 1. 9. 2022 v sekci pro rodiče