Nové ceny pronájmu tělocvičny od 1. 9. 2022

První hodina – 250Kč, další půlhodiny – po 100Kč , ( příklad : cena dvouhodinového pobytu – 200Kč + 100 Kč +100Kč = 450 Kč)

Čertíci 2022

Ceny stravného pro děti a žáky od 1. 9. 2022 v sekci pro rodiče