Nabídka výuky anglického jazyka

Poznámka:

  • přihlášení je možné u lektorky nebo na zschoust@volny.cz
  • před zahájením výuky bude informační schůzka

Ceny pronájmu tělocvičny od 1. 9. 2023

První hodina – 250 Kč, další půlhodiny – po 100 Kč , ( příklad : cena dvouhodinového pobytu – 250 Kč + 100 Kč +100 Kč = 450 Kč)

Ceny stravného pro děti a žáky od 1. 9. 2022 v sekci pro rodiče