Žáci 1. stupně ZŠ Choustník připravili dárky pro Domov pro seniory Budislav

Seznam dárců

Krásně zabalené dárky

Ceny pronájmu tělocvičny od 1. 9. 2023

První hodina – 250 Kč, další půlhodiny – po 100 Kč , ( příklad : cena dvouhodinového pobytu – 250 Kč + 100 Kč +100 Kč = 450 Kč)

Ceny stravného pro děti a žáky od 1. 9. 2022 v sekci pro rodiče