Výsledky zápisu do 1. třídy – 12. 4. 2023: u zápisu 18 dětí – přijato 16 dětí – 2 děti odklad

Nové ceny pronájmu tělocvičny od 1. 9. 2022

První hodina – 250Kč, další půlhodiny – po 100Kč , ( příklad : cena dvouhodinového pobytu – 250Kč + 100 Kč +100Kč = 450 Kč)

Ceny stravného pro děti a žáky od 1. 9. 2022 v sekci pro rodiče